Nhiều định hướng trong phát triển sản xuất nông nghiệp Hà Nội

Ngày 28/12, tại Cung trí thức Thành phố (số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy), Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Hội thảo về phương án quy hoạch và giải pháp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tổ chức hội thảo khoa học phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô

Ngày 15/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố “Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
138/NQ-CP 25/10/2022 Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
64/NQ-CP 06/05/2022 Về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; về việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình một số dự án luật
Còn hiệu lực
364/CĐ-TTg 20/04/2022 Về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030
Còn hiệu lực
313/QĐ-TTg 07/03/2022 Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
11/NQ-CP 30/01/2022 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
Còn hiệu lực

Tổng số : 24 văn bản / 5 trang

Trang :